About Us

ยังคงไว้ซึ่งการผลิตดั้งเดิม กับการท้าทายเพื่อขยายธุรกิจ
ไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น

บริษัท โซริทสึ (ไทยแลนด์) จำกัด (Soritsu (Thailand) Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2011 หลังจากนั้นได้นำเทคนิคการผลิตงานฉีดขึ้นรูปของญี่ปุ่นที่สั่งสมอย่างยาวนานมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนแมชชีนนิ่งความแม่นยำสูง หรือชิ้นส่วนสำคัญด้านความปลอดภัย ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

ข้อมูลบริษัท

แนะนำบริษัทโซริทสึ (ไทยแลนด์)จำกัด

ชื่อบริษัท Soritsu (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่โรงงาน 49/1 Moo7, Tha Bun Mi KoChan, Chonburi 20240
โทรศัพท์ +66 (0) 3820-9440
พื้นที่ 5 Rai (8000 ㎡)
ประธาน เคอิโกะ คุวาน่า
กรรมการ 1.นายโนริฟุมิ คุวานะ
2.นายมามาซะฮิโร ทาดะ
หมวดธุรกิจ งานฉีดขึ้นรูปโลหะอัลลอยชนิดต่างๆ / ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
เงินทุน 57,100,000 Baht
วันที่จดทะเบียน 1 กันยายน 2011

กลุ่มบริษัทในเครือ

ข้อมูลกลุ่มบริษัทในเครือ

สำนักงานใหญ่ Soritsu Corporation
ที่อยู่ 655 Tai,Mihara-ku, Sakai-City, Osaka,Japan
Website http://www.soritsu.co.jp/
กลุ่มบริษัทในเครือ SORITSU TECHNOLOGY MALAYSIA SDN,BHD.,
ที่อยู่ : 2582 ,MK. 1, Lorong Perusahaan 8C,Kawasan Perindustrian Perai,13600 Perai, Penang, Malaysia.
Website : http://www.soritsu.com.my

Obama Engineering Co.,Ltd.
ที่อยู่ : 23-1 Igomori, Obama-City, Fukui Prefecture

Sakai Engineering Co.,Ltd.
ที่อยู่ : 1-1-4 Nakatadei-cho, Sakai-ku, Sakai-City, Osaka

นโยบายคุณภาพ

ในความหลากหลายขององค์ประกอบการจัดการบริหาร บริษัทเราคำนึงถึงและให้ความสำคัญสูงสุดกับ “คุณภาพ” และระลึกไว้ว่าจุดเริ่มต้นของคุณภาพนั้นอยู่ที่ลูกค้า การให้ความสำคัญในความพึงพอใจของลูกค้าพนักงานทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้ข้อความข้างต้นนำมาปฏิบัติจริง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และนำผลของการวิเคราะห์มาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการเพิ่มระดับของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เราจะนำสิ่งเหล่านี้มาเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาธุรกิจหลัก

มุ่งไปสู่ความสำเร็จของนโยบายคุณภาพตามข้อความข้างต้น เราจะดำเนินตามหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นหลัก

 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางคุณภาพของลูกค้าและคำนึงถึงระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 2. ตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ วางแผนคุณภาพและลงมือปฏิบัติ
 3. ในขณะที่ดำเนินงานตามวงจรการจัดการของ “PDCA” ต้องทำให้สามารถตรวจสอบผลของงานนั้น ๆ ได้ด้วย
 4. จัดสิ่งของในอาคารและโรงงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำความสะอาดและรักษาความสะอาดของอาคารและภายในโรงงาน อบรมระเบียบวินัยของพนักงานทุกคน โดยนำ 5S มาปฏิบัติอย่างทั่วถึง
 5. ดำเนินการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถจริงมีผลงานจริง

ให้พนักงานทุกคนรับรู้อย่างทั่วถึง ถึงการอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ โดยการติดโปสเตอร์นโยบายคุณภาพโพสตามบอร์ด เป็นต้น

21 กุมภาพันธ์ 2015

ประธานบริษัท
เคอิโกะ คุวาน่า

FACTORY

 • Contact Information

 • Soritsu (Thailand) Co., Ltd.

 • Address (Factory)

  49/1 Moo7, Tha Bun Mi KoChan, Chonburi 20240
 • Tel: +66(0)3820-9440

 • See large map

BANGKOK OFFICE

 • Contact Information

 • Soritsu (Thailand) Co., Ltd.

 • Address (Bangkok)

  Office Park, 1558/30 Debaratna Road Bangna-Tai, Bangkok 10260 Thailand
 • Tel: +66(0)2182-0034

 • See large map
;