Technology

3 วิธีการผลิตของ SORITSU THAILAND

วิธีการฉีดขึ้นรูป PF สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีหลุมหรือช่องว่างปริมาณน้อยได้

วิธีการฉีดขึ้นรูปสุญญากาศที่สามารถควบคุมอากาศและการเกิดออกไซด์ภายในแม่พิมพ์

กระบวนการแมชชีนนิ่งความแม่นยำสูงที่สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูงได้

ซึ่งนี่คือ 3 วิธีการที่โซริทสึ ไทยแลนด์ (SORITSU THAILAND) เลือกใช้

วิธีการฉีดขึ้นรูป PF

วิธีการฉีดขึ้นรูป PF สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีหลุมหรือช่องว่างปริมาณน้อยได้

เติมช่องว่างในแม่พิมพ์หล่อด้วยแก๊สปฏิกิริยา เช่น ออกซิเจนบริสุทธิ์ ให้เต็ม เพื่อให้ทำปฏิกิริยากับโลหะหลอมละลายเมื่อฉีดออกมา ทำให้อากาศภายในแม่พิมพ์หายไป จึงสามารถผลิตชิ้นงานฉีดขึ้นรูปที่มีความแข็งแรงสูงและมีหลุมหรือช่องว่างจากการขึ้นรูป (ปริมาณแก๊ส) น้อย เนื่องจากกระบวนการอบร้อน (T6) สามารถทำได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้ได้ชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติในวงกว้างมากขึ้น เช่น ชิ้นส่วนสำคัญด้านความปลอดภัย

วิธีการฉีดขึ้นรูปสุญญากาศ

วิธีการฉีดขึ้นรูปสุญญากาศที่สามารถควบคุมอากาศและการเกิดออกไซด์ภายในแม่พิมพ์

"ใช้ปั๊มสุญญากาศดูดอากาศ (แก๊ส) ที่อยู่ภายในแม่พิมพ์หล่อ เพื่อเตรียมสภาพภายในให้ใกล้เคียงกับสภาวะสุญญากาศสมบูรณ์มากที่สุด จากนั้นจึงเทโลหะหลอมละลายลงไปเพื่อทำการหล่อ ก็จะได้ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปที่มีความแข็งแรงสูง การทำให้แรงต้านอากาศภายในแม่พิมพ์หล่อหมดไปส่งผลให้คุณภาพพื้นผิวภายนอกของชิ้นงานดีขึ้น อีกทั้งยังรองรับชิ้นงานเนื้อบางได้ นอกจากนี้ยังทำให้ได้คุณสมบัติที่หลากหลายอื่นๆ อีก เช่น ชิ้นงานทนแรงดัน"

กระบวนการแมชชีนนิ่งความแม่นยำสูง

กระบวนการแมชชีนนิ่งความแม่นยำสูงที่สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูงได้ด้วยเครื่อง N/C, M/C

ชิ้นส่วนที่ต้องการความละเอียดระดับไมครอน เราจะนำไปผ่านกระบวนการตัดเจียนด้วยเครื่อง N/C, M/C ฯลฯ ทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า อีกทั้งยังสามารถนำไปเข้ากระบวนการหลังการเคลือบสีแล้วได้อีกด้วย