Machine

4 วิธีการของ SORITSU THAILAND

วิธีการฉีดขึ้นรูป PF สามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีหลุมหรือช่องว่างปริมาณน้อยได้

วิธีการฉีดขึ้นรูปสุญญากาศที่สามารถควบคุมอากาศและการเกิดออกไซด์ภายในแม่พิมพ์

วิธีการฉีดขึ้นรูปความเร็วสูงพิเศษสามารถอัดฉีดด้วยความเร็วสูงพิเศษ
เมื่อผลิตชิ้นงานเนื้อบาง

กระบวนการแมชชีนนิ่งความแม่นยำสูงที่สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูงได้

ซึ่งนี่คือ 4 วิธีการที่โซริทสึ ไทยแลนด์ (SORITSU THAILAND) เลือกใช้

เครื่องจักรไดคาสติ้ง และ
เตาหลอม แบบ (Melting & Holding Furnace)

*เครื่องจักรด้านล่างนี้ สำหรับ วิธีการฉีดขึ้นรูป PF และ วิธีการฉีดขึ้นรูปสุญญากาศ

เครื่องจักรไดคาสติ้ง

 • BD-650V5EX TOYO (Super High Speed Injection Molding Machine)
 • BD-350V5EX TOYO (Super High Speed Injection Molding Machine)
 • BD-250V5EX TOYO (Super High Speed Injection Molding Machine)
 • BD-350V6EX TOYO (Super High Speed Injection Molding Machine)

เตาหลอม แบบ (Melting & Holding Furnace)

 • SER-200S Melting and Holding Furnace DIK
 • SER-150 Melting and Holding Furnace DIK
 • SER-100 Melting and Holding Furnace DIK
 • SER-150 Melting and Holding Furnace DIK

เครื่อง แมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์

 • Machining Center ROBODRILLα-T14iCe FANUC 1 unit
 • Machining Center ROBODRILLα-D21LiA+DDR FANUC 3 unit
 • Machining Center ROBODRILLα-T21iELe FANUC 1unit
 • Machining Center ROBOMATE T-MODEL10 FANUC 1 unit
 • Machining Center MB46-VAE OKUMA 1 unit
 • เครื่องกลึงซีเอ็นซี TCN-2100 V L6 Takisawa 4 unit

เครื่องพ่นทราย และ ขัดผิว

 • Shot Blasting Machine for Aluminium Casting Hanger Type SINTO
 • Shotblast DZBX-2MT SINTO

เครื่องวัด

 • CNC Coordinate Measuring Machines MITUTOYO
 • SURFACE ROUGHNESS TESTER
 • THICKNESS TESTER
 • เครื่องทดสอบความแข็ง brinell FBH-01 Fuji Testing Machine
 • สเปกโตรมิเตอร์การปล่อยแสง PDA-MF Shimadzu
 • เครื่องวัดรูปร่าง CV-2100 M4 Mitsutoyo